Bemer Veldterapie

Bemer Pulseerstroom Elektromagnetiese Veldterapiebemer

Bemer is die wêreld se voorste en mees gevorderde pulseerstroom elektromagnetiese veldterapie (PEMV). Dit is nie-ingrypend nie en daar is geen newe effekte nie.

Bemer word met sukses aangewend in meer as vyf en veertig lande deur geneeskundiges, private persone met chroniese of akute toestande, sportmense en spanne vir herstel en optrede, sowel as deur indiwidu wat graag net optoom gesondheid behandhaaf.

Die syn bepaal die effektiwiteit van PEMV toerusting. Bemer syn is dertien jaar gelede gepatenteer en die enigste PEMV met wetenskaplike bewyse van sy vermoëns en is ook die enigste een wat bewese gesondheids voordele besit.

Bemer werk op die liggaam, dit optimiseer kritiese fisiologiese prosesse en daardeur gee dit die liggaam die beste kans om homself te genees. Die natuurlike genesing van die liggaam geskied 40 tot 60% vinniger met BEMER.

Die volgende parameters word bereik met gereelde gebruik van BEMER d.w.s. een behandeling per dag van agt minute oor ‘n tydperk van dertig dae:

1. Vermeerderde mikrovaskulêre bloedvloei met meer oop kapillêre vate en bloedvloei vermoë (29%).
2. Vermeerde ATP (energie) produksie (29%).
3. Verbeterde vaskulêre vloei (27%).
4. Vermeerde veneuse terugvloei (31%)
5. Vermeerderde suurstof opname (29%).
6. Optimisering van gesamentlike aksie van witbloedselle met ‘n beter
immuunrespons.

Navorsing met BEMER by universiteite en mediese instellings geskied al oor die laaste veertien jaar. Die Instituut vir Mikrosirkulasie (Berlyn) voer aan dat daar geen ander terapie is wat bloedsirkulasie kan optimiseer soos BEMER nie.

BEMER behaal ‘n sukseskoers van 70 tot 90% met daaglikse behandeling oor ‘n periode van vier tot twee-en-vyftig weke in ‘n groot verskeidenheid van chroniese toestande wat anders nie reageer op konvensionele mediese behandeling nie.

BEMER is geregistreer met die Suid Afrikaanse Departement van Gesondheid.

Vir meer besonderhede besoek www.bemerlifecare.co.za
of skakel ons by 011 326 1180/0724447356.

Author: Maatband

Share This Post On