Liddorings en eelte

skurwe hakke 1‘n Mens kan maklik in die koue wintermaande jou voete afskeep … en al wat dit verg om liddorings en eelte doeltreffend te verhinder of te behandel, is ‘n klein bietjie tyd en kundigheid. In hierdie episode leer ons ‘n bietjie meer daaromtrent…

Author: Maatband

Share This Post On