Ouderdomsverwante Oogprobleme

age related eye problems

12 Maart 2014

Ons fokus op die uiters belangrike onderwerp van ouderdomsverwante oogprobleme soos katarakte en makulêre degenerasie. Ons stel ondersoek in na produkte in die Sontal-aanvullingsreeks wat spesifiek op oog-gesondheid gemik is, om vas te stel of hierdie aanvullings jou oë kan beskerm teen die aftakeling van die tyd.

Author: Maatband

Share This Post On