Slaaploosheid

SLAAPLOOSHEID

Slaaploosheid is waarskynlik een van die heel gevaarlikste langtermyn simptome wat ‘n persoon mag beleef en is heel dikwels deel van ‘n groter probleem in die persoon se lewe. Kinders, volwassenes en bejaardes kan aan hierdie sindroom lei. Slaapdeprivasie lei daartoe dat die persoon se vermoëns op alle vlakke negatief beinvloed word, konsentrasie verlaag, emosionele kapasiteit word uitgeput, irritasie vlakke styg, weerstand teen siektes verlaag, geduld verdwyn, humorsin word versuur en agressiewe gedrag kan toeneem.

DEPRESSIE

Depressie is lank reeds nie meer ‘n verskynsel wat primêr by vroue gediagnoseer word nie. Mans leef binne dieselfde konteks van genetiese predisposisies, verhoudingstres, werkstres en ‘n gekompakteerde samelewing. Hulle beleef dieselfde simptome van waardeloosheid, gebrek aan energie, skuldgevoelens, geen genot, slaapversteurings, prikkelbaarheid en negatiwiteit, om net ‘n paar van die simptome van depressie te noem.

BIPOLêRE GEMOEDVERSTEURING

Leef jy moontlik in verhouding met iemand wat sukkel met ‘n Bipolêre Gemoedsversteuring? Lees meer oor die moontlike bestuur hiervan deur op die onderstaande skakel te kliek. Dr Johan Ferreira, Sielkundige by Wholeness@Mosaiek behandel gemoedsversteurings vanuit ‘n holistiese benadering waar daar na die mens se liggaam, emosies, verstand en gees omgesien word.

Kontakbesonderhede:

Dr. Johan Ferreira

Tel: 011-215 7209

Webwerf: http://www.mosaiek.com

Author: Maatband

Share This Post On