Speel Terapie – Play Therapy

Speel Terapie - Play Therapy

5 Februarie 2014

Alle ouers koester die hoop dat hulle kinders hul volle potensiaal bereik en ontwikkel tot goed-aangepaste volwassenes wat al die regte keuses maak. Ons stel kennis in na speel-terapie – kan dit kinders help om emosioneel en sosiaal gebalanseerd te wees? Bou speel-terapie kinders se selfvertroue sodat hulle uiteindelik as sterk individue en  produktiewe lede van die samelewing kan optree?

Author: Maatband

Share This Post On