T B I

Ons Groter Doel

Ons passie en hoof bestaansdoel fokus op die ontwikkeling van menslike potensiaal. Ons doelwit is om nuwe en bestaande besigheidsverhoudinge te versterk en uit te brei wat tot die gevolg het dat ‘n gesonde en lewendige korporatiewe kultuur binne ‘n organisasie geskep en gehandhaaf kan word. Dit sal uiteindelik tot ROI lei.

Wat doen ons?

TBi skep en fassiliteer kwaliteit leerervarings vir al ons deelnemende partye wat in ‘n emosioneel en fisies veilige omgewing plaasvind en wat deelnemers dus daartoe in staat stel om hulself te kan wees en sodoende te verseker dat optimale lering kan plaasvind.

Hoe doen ons dit?

Die TBi metodologie is ‘n versameling van leerervarings. Lering word geskep dmv avontuur-verwante ervarings; ons verwys daarna as AEL (Adventure-related Experiental Learning).

Dit het ‘n invloed op die wyse waarop mense voel, dink en optree. Dit is krities om die toepaslike vorm van verandering en instrument te kies; dit bepaal die doel, inhoud en fassiliteringstegnieke van die program. Alle TBi aktiwiteite word voorgestel op ‘n ‘uitdaging-op-keuse’ basis en ons fassiliteerders word opgelei om fisiese, emosionele, sosiale en politieke veiligheid van deelnemers te verseker.
Hierdie proses waarborg spesifiek ontwerpte programme. Gedragsverandering fokus op oplossings wat relevant is tot die werksomgewing en geskied dmv die oordrag van metafore.

Kontak asb TBi vir meer inligting rakende ons programme:
Effektiewe spanwerk

Spangroei strategiëe

Denkrigting analise

Projekbestuur

Praktiese Leierskapsontwikkeling

Rekreasie

Mentorskap en berading

0861 06 06 06  –  team@team.co.za  –  www.team.co.za

Author: Maatband

Share This Post On