Voetprobleme – Feet Problems

Voetprobleme - Feet Problems

 

12 Februarie 2014

Volgens voetheelkundiges is voetprobleme aan die toeneem omdat meer en meer mense fisiek aktief raak. Marathon-hardlopers, byvoorbeeld, plaas addisionele druk op hul voete; dit kan bestaande toestande vererger, hetsy of die probleem geneties is of as gevolg van die verkeerde skoene. In hierdie week se episode van Maatband, wys voetheelkundige dr. Joe Aumuller hoe om ’n verdikte naelbed te voorkom en te behandel.

Author: Maatband

Share This Post On