Weefselsoute – Tissue Salts

Weefselsoute - Tissue Salts

12 Maart 2014

Het jy geweet dat letsels en verkleuring van jou vel belangrike inligting oor jou algemene gesondheid kan verraai? Ons bekyk die fassinerende studie van gesig-analise om vas te stel of daardie donker kringe onder jou oë nie dalk aantoon dat jou gestel ’n tekort het aan ’n sekere weefselsout nie.

Die oorsprong van elke siekte en kwaal kan na ‘n mineraal tekort teruggevolg word.
(Dr Linus Pauling, wenner van 2 Nobel pryse)

Hierdie stelling is nie verrassend as ons die werk wat Dr Schuessler in die 1850’s met minerale gedoen het bekyk nie. Hy het ontdek dat die liggaam se vermoeë, om voedingsstoffe op te neem, belemmer word wanneer daar ‘n weefselsout tekort in die liggaam is. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat, wanneer die liggaam ‘n tekort aan noodsaaklike minerale ontwikkel, die tekort ‘n abnormale of siektes toestand sal veroorsaak. Dr Schuessler het simptome as waarskuwingstekens gesien, wat daarop dui dat die liggaam ‘n belangrike bestanddeel kort. Wanneer die tekort aangevul is keer die liggaamstoestand terug na normaal.

Weefselsoute is molekulere mikrokomponente wat maklik deur die mikroskopiese gapings in ons selle geabsorbeer word. Voedings middels is makro bestandele, wat buitesellulêre areas voed. Hulle benodig die teenwoordigheid van die mikrobestandele binne die selle om volledig in die sel geabsorbeer en gebruik te word.

Siektes dui op ‘n versteurde balaans binne die selle. Met ‘n gesigsanaliese is dit moontlik om weefselsout tekorte in ‘n vroeë stadium op te merk. Die ATIFA analiese sluit ook fisiese en psigosomatiese tekens in. dit gee dan ‘n holistiese opvatting van die persoon. ‘n Mengsel van die verskeie weefselsoute word dan volgens die graad van die te kort vir elke individu na hulle analiese bymekaar gesit.

Dr Eva F. Schoenfeld, PhD – ATIFA Academy of Tissue Salts & Facial Analysis

You can trace every sickness, every disease and every ailment to a mineral deficiency
(Dr. Linus Pauling, winner of two Nobel Prizes)

This statement is not at all surprising if one looks at the work done by Dr Schuessler on minerals in the 1850’s. He found that the ability of the body to utilize nutritional material is impaired when there is a Tissue Salt deficiency. He also concluded that if the body becomes deficient in these essential minerals, the deficiency causes an abnormal or diseased condition. To Dr Schuessler, a symptom was merely a distress signal, warning that a body constituent was missing and when restored, the body condition returns to normal.

Tissue Salts are molecular micro components easily absorbed by minute apertures inside of our cells. Foodstuff are macro components, feeding the extracellular part, they need the presence of the micro in order to be fully absorbed and utilized in the cells.

A disease indicates a disturbed cell-life. With a Facial Analysis it is possible to discover mineral deficiencies in the cells at a very early stage. The ATIFA Facial Analysis incorporates also physical and psychosomatic signs, which represents a holistic picture of a person. A combination of the different Tissue Salts will be assembled according to the defined grade of deficiencies.

Dr Eva F. Schoenfeld, PhD – ATIFA Academy of Tissue Salts & Facial Analysis

Phone (+27) 011 463 4745 – www.atifa.co.za

 

Author: Maatband

Share This Post On